Koelen met vloerverwarming, heerlijk!

De vloerverwarming aanzetten is waarschijnlijk niet het eerste waaraan je denkt bij zomerse temperaturen. Toch kan juist met vloerverwarming de temperatuur in huis met een paar graden worden verlaagd, tot een zeer aangenaam niveau. En met de zomer van vorig jaar nog vers in het geheugen is dat waarschijnlijk een fijn idee.
Wij krijgen geregeld vragen van onze klanten over deze manier van koelen. Kan dit wel als ik een houten (parket)vloer heb? Ja! Dat kan.

Bij veel mensen is het al bekend dat een houten vloer goed samen gaat met vloerverwarming. Maar wat vele nog niet weten is dat vloerkoeling ook gecombineerd kan worden met parket.

Wat is vloerkoeling?

Vloerkoeling is een leidingsysteem (vaak in combinatie met vloerverwarming) in de vloerconstructie die ervoor zorgt dat de betonvloer niet opwarmt of zelfs iets koelt. Hierdoor blijft de temperatuur in huis aangenaam. De temperatuur van het water in de leidingen hoeft daarbij niet extreem koud te zijn. Meestal is een paar graden onder de kamertemperatuur voldoende om de kamer tot een gewenste temperatuur te brengen.

Waar moet je rekening mee houden als je vloerkoeling hebt?

Het is bij vloerkoeling, met name bij vloerkoeling onder parket erg belangrijk dat de warmte weerstand, inclusief de onderlagen, lager zijn dan de maximaal gestelde Rc waarde. Wanneer hier rekening mee wordt gehouden, wordt de uitwisseling van energie met de installatie zo min mogelijk belemmerd.

Een ander aspect waarmee rekening gehouden dient te worden bij vloerkoeling is het risico op condens. Het is erg belangrijk om goed in de gaten te houden of er condens optreedt bij de vloerkoeling.

Een ander onderdeel om rekening mee te houden is de temperatuur. Bij vloerkoeling dienen de temperaturen binnen een bepaalde grens te blijven. Wanneer de temperaturen binnen deze grenzen blijven is er niets aan de hand. Komen de temperaturen hierboven, dan is er kans op schade zoals kieren en scheuren in de houten vloer. Om dit te voorkomen adviseren wij daarom ook om de temperatuur van de vloerkoeling goed in de gaten te houden en te beveiligen. De kan erg gemakkelijk door een goede condens bewaking toe te passen.

Wilt u uw huidige vloerverwarmingssysteem geschikt laten maken voor vloerkoeling? Of wilt u een nieuw systeem laten aanleggen dat kan verwarmen én koelen? We kunnen u helpen een specialist te vinden in de buurt. 

Veelgestelde vagen

Kan ieder vloerverwarmingssysteem koelen?
Dit is helaas niet het geval. Een standaard vloerverwarming is aangesloten op de cv-ketel. Om te koelen is een vloeistoftemperatuur nodig die ligt ónder de omgevingstemperatuur. Die lage temperatuur wordt met een cv-ketel niet gehaald. Wanneer het in huis bijvoorbeeld 30-35 graden Celcius is, is het water in de cv-installatie óók zo warm. Dit gaan rondpompen, lost niets op.

Welke aanpassing in de vloerverwarming is er nodig om te koelen?
Met een grondgebonden warmtepomp is het mogelijk een temperatuur te creëren die enkele graden onder de luchttemperatuur in huis ligt – ideaal is 5-8 graden onder de huidige ruimtetemperatuur. Door middel van het sturen van kleppen en pompen, wordt koele vloeistof uit dieper gelegen aardlagen door het vloerverwarmingssysteem gestuurd.

Wat is er naast een warmtepomp nodig?
Naast de koudebron is het noodzakelijk om te laten kijken naar de regelunit en de in de vloer verwerkte slangen. Een dichte patroon van de leidingen wordt geadviseerd voor vloerkoeling. De overcapaciteit die die oplevert voor de vloerverwarming, moet worden gecompenseerd door de regelunit.

Ik heb wel eens gehoord dat er bij vloerkoeling condensvorming kan optreden?
Wanneer de temperatuur van de vloerkoeling te laag wordt ingesteld, kan de vloer onprettig voelen om op te lopen. Tevens bestaat dan de kans op condensvorming. Let hier extra op als u een parketvloer heeft! Hout kan niet goed tegen water en de kans bestaat dat de planken kromtrekken.

Hoe fijn zou het zijn als uw woning koel zou blijven?